Bilecik Su Arama

Bilecik Su Arama

Bilecik su arama ve bulma hizmetleri mutlaka bilimsel yapılmalıdır. Bu iş oldukça tecrübe ve teknoloji gerektiren bir iştir. Jeoloji mühendisi ve jeofizik mühendisi olmadan lütfen su arama yapıp zamanınızı ve etütsüz sondaj yaparak paranızı riske atmayın. Gereksiz yere süre ve para harcamanıza neden olacaktır. Paranızı çöpe atmak istemiyorsanız her zaman için jeofizik mühendisleri tarafından, Bilecik etkili su arama cihazlarını kullanan firmalara güvenmeniz doğru bir tercih olacaktır.

HEMEN ARA : 0533 080 4324

Bilecik Su Kuyusu

Öncelikle Bilecik yer altı suları farklı yüksekliklerde olabilir yada belirli bölgelerde yapılan su sondajında ise hiç su bulunamayabilir.

HEMEN ARA : 0533 080 4324

Bilecik Su Bulma

Doğrusu Bilecik Bizler sizin için en doğru noktayı buluyoruz.
Bilecik Su arama, uzmanlık gerektiren ve bilimsel yöntemler kullanılarak yapılması ihtiyaç duyulan bir çalışmasıdır.

Bilecik Su Arama Yöntemleri

genellikle halk arasında kullanılan bir tabirdir. Bunun yanında Bilecik Jeofizik Etüt, Bilecik Su Etüdü, ya da Bilecik Jeofizik Rezistivite Etüt tanımları da kullanılmaktadır. Bu çalışmalar belirlenmiş bir alan üzerinde yer altındaki suyun tespitine yönelik bilimsel yöntemler kullanılarak yapılan çalışmalardır.

Bilecik Su arama genellikle yer altına elektromanyetik sinyaller gönderilerek alınan ölçümler belirli formüller kullanıldıktan sonra kağıda dökülüp, kayaçların önceden belirlenmiş sabit elektrik geçirimlilik değerleri ile karşılaştırmalar yapılarak arazinin yapısı hakkında fikir sahibi olunmasını sağlamaktır.

HEMEN ARA : 0533 080 4324

Bilecik Zemin Etüdü Yapılırken Hangi Parametreler Saptanır?

 1. Taşıma gücü
 2. Oturmacılık
 3. Zemin emniyet gerilmesi
 4. Zemin hakim titreşim periyodu
 5. Sismik kayma dalgası ve sıkışma dalgası
 6. Zemin ivme spektrum katsayıları
 7. Olası bi depremde inşaat zemininde oluşabilecek deprem ivmesi
 8. Dinamik elastik parametreler
 9. Bilecik Yeraltı suyu seviyesi
 10. Yerel zemin sınıflanması

HEMEN ARA : 0533 080 4324

su bulmaÖrneğin Bilecik su arama esnasında.Bilecik Böylelikle o bölgede su bulunduğu şeklide yorum yapılabilmektedir. Aynı yöntemle yer altındaki boşluklar, petrol ve gaz gibi diğer faktörlerde elektriğin hızlı iletilmesine sebep olabilmektedir. Bilecik Gelişim Yer Bilimleri; Bilecik Maden arama , Bilecik Zemin etüt , Bilecik Su arama firmaları arasında her zaman getirdiği yeniliklerle sektöründe öncü firma oluştur.

Bilecik Zemin Etüt

Etüt çalışması, toprak yapısının jeolojik değerlerini tespit etmek ve bu bilgiler ışığında arazinin dinamik davranışını değerlendirmek için yapılır. Bilecik Zemin etüt ile zamanla zeminde yaşanabilecek toprak kayması, göçükler ve deprem esnasında zeminin vereceği tepki gibi gibi doğal olayların önceden öngörülmesine ve tedbir alınmasına yönelik çalışmalar yapmak için önemlidir. Bilecik Herhangi bir arsada yapılacak binanın özellikleri zeminin durumuna bakılarak karar verilmelidir. Bilecik Eğer zenin durumu incelenmeden veya zemin etüt işlemi yapılmadan inşaat çalışmalarının başlaması durumunda zamanla binanın basıncına bağlı olarak, kaymalar ve göçükler oluşabilir.

HEMEN ARA : 0533 080 4324

Bilecik Garantili Zemin Etüdü

Deprem esnasında ise binanın daha kolay yıkılması ile sonuçlanabilir. Bilecik Zemin etüt işlemi, zemine yukarıdan basınç uygulandığında yer altındaki fiziki durumun bu basınca vereceği tepkiyi ölçmek için yapılan çalışmalara denilmektedir. Yer altındaki tabakaların konumlarını, durumlarını, hangi tür jeolojik yapıdan oluştuklarını, yoğunluklarını, derinliklerini, elektrik öz direnç değerlerini, sismik hızlarını, yeraltı sularının derinliğini, ivmesini ve bu tabakaların diğer dinamik parametrelerini, deprem esnasında gösterecekleri tepkileri, öngörmek için yapılan incelemelere ve etütlere Bilecik ZEMİN ETÜTLERİ denir.

Bilecik Maden Arama

Bilimsel teknik yöntemlerle varlığı saptanan yeraltı Bilecik jeoloji yapısı ve doğal zenginliklerin daha kesin bir şekilde belirlenebilmesi için nitelik ve nicelikleri bakımından boyutlarının araştırılması ana ilkesidir.Bugün yapılaşma öncesinde.

HEMEN ARA : 0533 080 4324

Bilecik Garantili Su Bulma

Bu çalışmalar zemin etüt raporu düzenlenerek sonuçlandırılır

Bilecik Zemin etüdü raporu ile, inşaatın yapım işlemine geçmeden projelendirme aşamasında büyük bir öneme sahiptir.
Bilecik Zemin etüt raporu deprem esnasında zeminde oluşan yüklerin etkisini önceden tahmin ederek, yapılacak inşaatın bu yükleri taşıyabilecek malzeme ve özelliklerde yapılması için bilgi verir.

Bilecik Yeraltı Su Bulma

Zemin Etüdü;

Zemin etüdü firmaları özelliklerine ve aranan bölgeye göre çeşitli tekniklerle çok farlı yöntemler kullanılmaktadır. Bu tekniklerden en çok kullanılan Jeofizik yöntemlerdir. Diğer yöntemler ise;
Bilecik Sismik etüt, Bilecik Rezistivite, Bilecik Micro Tremör, Bilecik Bina İçi Zemin sondajı, ve
Bilecik Georadar olarak söylenebilir.

Bilecik Yeraltı Su Arama

Su kuyusu tabakalarının durumlarını, konumlarını, hangi tür Bilecik jeolojik yapıdan müteşekkil olduklarını, derinliklerini, kalınlıklarını, yoğunluklarını, elektrik öz dirençlerini, sismik hızlarını, ivmesini, yeraltı suyu derinliği ve bu tabakaların diğer dinamik parametrelerini, deprem karşısında gösterecekleri davranışları tespit etmek amacıyla yapılan Bilecik etütlere zemin etütleri denir .

HEMEN ARA : 0533 080 4324

Bilecik Zemin Etüdü Neden Yapılır ?

Bilecik Zemin etüdü proje yapılacak sahanın zemin olarak taşıma kapasitesi aşmamak ani ve fazla oturma gerçekleştirmemek ve rezonansa girmemesi için zemin üzerinde ve laboratuarlar da yapılan deneylerin sonucuna göre hesaplanan raporlardır. 1999 depremi sonrasında yaşanan can ve mal kayıplarına yanlış konutlaşmanın sebep olduğu görülmüştür. Burada yapılan kaçak yapılar , yanlış zeminlere , arazilere yapılan konutlar yıkılmış ve binlerce insan hayatını kaybetmiştir. 1999 depremi sonrasında çıkan deprem yönetmeliğine göre ; yapıların yapılacağı arazi ve arsalarda zemin etüt çalışmaları zorunlu hale gelmiştir. Bu çalışmalar neticesine göre ise arazinin hangi yapı türüne uygun olup olmadığı görülür. Günümüzde de zemin etüdü önemini korumaktadır.

Bilecik Zemin Etüdü Nasıl Yapılır ?

Öncelikle zemin etüdü yapılarak arazi incelenir. Bilecik Arazinin jeolojik-jeofizik ve geoteknik özellikleri belirlenir. Sonrasında Bilecik sondaj ve Bilecik jeofizik çalışmaları yapılır. Bu çalışma esnasında dolgu kalınlığı, yeraltı su seviyesi ve zemin profili özellikleri saptanır. Yeraltı yapıları incelenir.

Bilecik Su Arama Bulma

Öncelikle bir arazi satın almadan yapılması gereken en önemli durumlardan birisi alınacak arazinin su durumunun kontrol edilmesidir. Bilecik Su arama profesyonel jeofizik mühendislerimiz tarafından arazi ve ofis ortamında tecrübeye dayanarak verileri yorumlamadan geçmektedir.

Bilecik Rezistivite (DES) Yöntemi

Bilecik Sahadaki mühendislerimiz su aramak için gerekli veriyi öncelikle bölgedeki jeolojik yapıyı inceleyerek sonra,
Bilecik Elektrik Özdirenç Yöntemi “DES” , yeryüzündeki belirli bir noktadan yer içerisine büyüklüğü bilinen bir akımı vermek ve kullanılan elektrot dizilimi vasıtasıyla yer içerisinde oluşan gerilim farkını saptamak şeklinde uygulanır.
Bilecik Sonuçta, arazide uzaklığın değişkeni olarak ölçülen özdirenç ayrılıklarının yarattığı derin görünür özdirenç (pa)eğrilerinden yararlanmak suretiyle yeraltındaki jeolojik yapı tanımlayarak, sahadaki mühendislerimizin su verebilecek yapının bulunmasını sağlamaktadır.

HEMEN ARA : 0533 080 4324

Bilecik Su Çıkartma Sondajı

BilecikTarla, bağ ve bahçenizde su ararken bu hususlara dikkat edin;
Bunlar;
1. Açılacak kuyunun arama belgesi olması
2. Açılacak kuyunun jeofizik raporu olması
3. Açılacak kuyunun tecrübeli Bilecik sondör tarafından açılması.

Bilecik Su Arama Belgesi

Bilecik Açılacak olan kuyunuza gerek elektrik aboneliği için gerekse yasalara uymak için ruhsat almanız önemlidir. Bilecik Oysaki açılırken yada açtıktan sonra ihbardan yada başka yollardan yakalanılması durumunda cezai işlem vardır. Bilecik Daha da önemlisi yakın komşunuzun sizin ruhsatlı kuyunuzun yakınına sizin suyunuzu etkilemeyecek şekilde kuyu açabilmektedir, aynı zamanda da ruhsatsız kuyuları da etkilediği için kapata bilecektir.

Bilecik Jeofizik Raporu

Bilecik Sahada tecrübeye ve mekaniğe dayalı olan jeofizik raporunun önemi iş başlangıcında su olabilecek yapıya rastlanma sonucu zeminin sertliğini ve 20 m gibi sapma olarak su olabilecek yapının konumunu vererek oluşacak masrafın ve ücretin hesaplanmasını sağlar.
Bilecik Tecrübeli Sondör
Bilecik Suyu açan kişinin zemine sondaj yapma esnasında suyu kaçırma ihtimali vardır, aynı zamanda kuyu temizliğini iyi beceremeyen Bilecik sondör olan suyun çıkmasını engeller yada daha az akmasına sebep olur.

Bilecik Su Kuyusu

Ekibimiz gerekli izinleri ve bilgileri almak kaydı ile bütün bu süreçte sizi hiçbir şekilde yormaz işlemlerin en hızlı ve en ideal şekilde gitmesini sağlamaktadır.
Bilecik Kuyu açıldıktan sonra temizliğin yapılması ve çıkan suyun incelenmesi yapılır. Son işlem olarak da kullanma ruhsatını sizlere teslim ederiz.

HEMEN ARA : 0533 080 4324

Bilecik Arazide Su Arama, Bilecik Arazide Su Bulma, Bilecik Çubukla Su Bulma, Bilecik Jeoloji Mühendisi, Bilecik Jeofizik Mühendisi, Bilecik Yeraltı Su Bulma, Bilecik Yeraltı Su Arama, Bilecik Sondaj