Kocaeli Su Arama

Kocaeli Su Arama

Kocaeli su arama ve bulma hizmetleri mutlaka bilimsel yapılmalıdır. Bu iş oldukça tecrübe ve teknoloji gerektiren bir iştir. Jeoloji mühendisi ve jeofizik mühendisi olmadan lütfen su arama yapıp zamanınızı ve etütsüz sondaj yaparak paranızı riske atmayın. Gereksiz yere süre ve para harcamanıza neden olacaktır. Paranızı çöpe atmak istemiyorsanız her zaman için jeofizik mühendisleri tarafından, Kocaeli etkili su arama cihazlarını kullanan firmalara güvenmeniz doğru bir tercih olacaktır.

HEMEN ARA : 0533 080 4324

Kocaeli Su Kuyusu

Öncelikle Kocaeli yer altı suları farklı yüksekliklerde olabilir yada belirli bölgelerde yapılan su sondajında ise hiç su bulunamayabilir.

HEMEN ARA : 0533 080 4324

Kocaeli Su Bulma

Doğrusu Kocaeli Bizler sizin için en doğru noktayı buluyoruz.
Kocaeli Su arama, uzmanlık gerektiren ve bilimsel yöntemler kullanılarak yapılması ihtiyaç duyulan bir çalışmasıdır.

Kocaeli Su Arama Yöntemleri

genellikle halk arasında kullanılan bir tabirdir. Bunun yanında Kocaeli Jeofizik Etüt, Kocaeli Su Etüdü, ya da Kocaeli Jeofizik Rezistivite Etüt tanımları da kullanılmaktadır. Bu çalışmalar belirlenmiş bir alan üzerinde yer altındaki suyun tespitine yönelik bilimsel yöntemler kullanılarak yapılan çalışmalardır.

Kocaeli Su arama genellikle yer altına elektromanyetik sinyaller gönderilerek alınan ölçümler belirli formüller kullanıldıktan sonra kağıda dökülüp, kayaçların önceden belirlenmiş sabit elektrik geçirimlilik değerleri ile karşılaştırmalar yapılarak arazinin yapısı hakkında fikir sahibi olunmasını sağlamaktır.

HEMEN ARA : 0533 080 4324

Kocaeli Zemin Etüdü Yapılırken Hangi Parametreler Saptanır?

 1. Taşıma gücü
 2. Oturmacılık
 3. Zemin emniyet gerilmesi
 4. Zemin hakim titreşim periyodu
 5. Sismik kayma dalgası ve sıkışma dalgası
 6. Zemin ivme spektrum katsayıları
 7. Olası bi depremde inşaat zemininde oluşabilecek deprem ivmesi
 8. Dinamik elastik parametreler
 9. Kocaeli Yeraltı suyu seviyesi
 10. Yerel zemin sınıflanması

HEMEN ARA : 0533 080 4324

su bulmaÖrneğin Kocaeli su arama esnasında.Kocaeli Böylelikle o bölgede su bulunduğu şeklide yorum yapılabilmektedir. Aynı yöntemle yer altındaki boşluklar, petrol ve gaz gibi diğer faktörlerde elektriğin hızlı iletilmesine sebep olabilmektedir. Kocaeli Gelişim Yer Bilimleri; Kocaeli Maden arama , Kocaeli Zemin etüt , Kocaeli Su arama firmaları arasında her zaman getirdiği yeniliklerle sektöründe öncü firma oluştur.

Kocaeli Zemin Etüt

Etüt çalışması, toprak yapısının jeolojik değerlerini tespit etmek ve bu bilgiler ışığında arazinin dinamik davranışını değerlendirmek için yapılır. Kocaeli Zemin etüt ile zamanla zeminde yaşanabilecek toprak kayması, göçükler ve deprem esnasında zeminin vereceği tepki gibi gibi doğal olayların önceden öngörülmesine ve tedbir alınmasına yönelik çalışmalar yapmak için önemlidir. Kocaeli Herhangi bir arsada yapılacak binanın özellikleri zeminin durumuna bakılarak karar verilmelidir. Kocaeli Eğer zenin durumu incelenmeden veya zemin etüt işlemi yapılmadan inşaat çalışmalarının başlaması durumunda zamanla binanın basıncına bağlı olarak, kaymalar ve göçükler oluşabilir.

HEMEN ARA : 0533 080 4324

Kocaeli Garantili Zemin Etüdü

Deprem esnasında ise binanın daha kolay yıkılması ile sonuçlanabilir. Kocaeli Zemin etüt işlemi, zemine yukarıdan basınç uygulandığında yer altındaki fiziki durumun bu basınca vereceği tepkiyi ölçmek için yapılan çalışmalara denilmektedir. Yer altındaki tabakaların konumlarını, durumlarını, hangi tür jeolojik yapıdan oluştuklarını, yoğunluklarını, derinliklerini, elektrik öz direnç değerlerini, sismik hızlarını, yeraltı sularının derinliğini, ivmesini ve bu tabakaların diğer dinamik parametrelerini, deprem esnasında gösterecekleri tepkileri, öngörmek için yapılan incelemelere ve etütlere Kocaeli ZEMİN ETÜTLERİ denir.

Kocaeli Maden Arama

Bilimsel teknik yöntemlerle varlığı saptanan yeraltı Kocaeli jeoloji yapısı ve doğal zenginliklerin daha kesin bir şekilde belirlenebilmesi için nitelik ve nicelikleri bakımından boyutlarının araştırılması ana ilkesidir.Bugün yapılaşma öncesinde.

HEMEN ARA : 0533 080 4324

Kocaeli Garantili Su Bulma

Bu çalışmalar zemin etüt raporu düzenlenerek sonuçlandırılır

Kocaeli Zemin etüdü raporu ile, inşaatın yapım işlemine geçmeden projelendirme aşamasında büyük bir öneme sahiptir.
Kocaeli Zemin etüt raporu deprem esnasında zeminde oluşan yüklerin etkisini önceden tahmin ederek, yapılacak inşaatın bu yükleri taşıyabilecek malzeme ve özelliklerde yapılması için bilgi verir.

Kocaeli Yeraltı Su Bulma

Zemin Etüdü;

Zemin etüdü firmaları özelliklerine ve aranan bölgeye göre çeşitli tekniklerle çok farlı yöntemler kullanılmaktadır. Bu tekniklerden en çok kullanılan Jeofizik yöntemlerdir. Diğer yöntemler ise;
Kocaeli Sismik etüt, Kocaeli Rezistivite, Kocaeli Micro Tremör, Kocaeli Bina İçi Zemin sondajı, ve
Kocaeli Georadar olarak söylenebilir.

Kocaeli Yeraltı Su Arama

Su kuyusu tabakalarının durumlarını, konumlarını, hangi tür Kocaeli jeolojik yapıdan müteşekkil olduklarını, derinliklerini, kalınlıklarını, yoğunluklarını, elektrik öz dirençlerini, sismik hızlarını, ivmesini, yeraltı suyu derinliği ve bu tabakaların diğer dinamik parametrelerini, deprem karşısında gösterecekleri davranışları tespit etmek amacıyla yapılan Kocaeli etütlere zemin etütleri denir .

HEMEN ARA : 0533 080 4324

Kocaeli Zemin Etüdü Neden Yapılır ?

Kocaeli Zemin etüdü proje yapılacak sahanın zemin olarak taşıma kapasitesi aşmamak ani ve fazla oturma gerçekleştirmemek ve rezonansa girmemesi için zemin üzerinde ve laboratuarlar da yapılan deneylerin sonucuna göre hesaplanan raporlardır. 1999 depremi sonrasında yaşanan can ve mal kayıplarına yanlış konutlaşmanın sebep olduğu görülmüştür. Burada yapılan kaçak yapılar , yanlış zeminlere , arazilere yapılan konutlar yıkılmış ve binlerce insan hayatını kaybetmiştir. 1999 depremi sonrasında çıkan deprem yönetmeliğine göre ; yapıların yapılacağı arazi ve arsalarda zemin etüt çalışmaları zorunlu hale gelmiştir. Bu çalışmalar neticesine göre ise arazinin hangi yapı türüne uygun olup olmadığı görülür. Günümüzde de zemin etüdü önemini korumaktadır.

Kocaeli Zemin Etüdü Nasıl Yapılır ?

Öncelikle zemin etüdü yapılarak arazi incelenir. Kocaeli Arazinin jeolojik-jeofizik ve geoteknik özellikleri belirlenir. Sonrasında Kocaeli sondaj ve Kocaeli jeofizik çalışmaları yapılır. Bu çalışma esnasında dolgu kalınlığı, yeraltı su seviyesi ve zemin profili özellikleri saptanır. Yeraltı yapıları incelenir.

Kocaeli Su Arama Bulma

Öncelikle bir arazi satın almadan yapılması gereken en önemli durumlardan birisi alınacak arazinin su durumunun kontrol edilmesidir. Kocaeli Su arama profesyonel jeofizik mühendislerimiz tarafından arazi ve ofis ortamında tecrübeye dayanarak verileri yorumlamadan geçmektedir.

Kocaeli Rezistivite (DES) Yöntemi

Kocaeli Sahadaki mühendislerimiz su aramak için gerekli veriyi öncelikle bölgedeki jeolojik yapıyı inceleyerek sonra,
Kocaeli Elektrik Özdirenç Yöntemi “DES” , yeryüzündeki belirli bir noktadan yer içerisine büyüklüğü bilinen bir akımı vermek ve kullanılan elektrot dizilimi vasıtasıyla yer içerisinde oluşan gerilim farkını saptamak şeklinde uygulanır.
Kocaeli Sonuçta, arazide uzaklığın değişkeni olarak ölçülen özdirenç ayrılıklarının yarattığı derin görünür özdirenç (pa)eğrilerinden yararlanmak suretiyle yeraltındaki jeolojik yapı tanımlayarak, sahadaki mühendislerimizin su verebilecek yapının bulunmasını sağlamaktadır.

HEMEN ARA : 0533 080 4324

Kocaeli Su Çıkartma Sondajı

KocaeliTarla, bağ ve bahçenizde su ararken bu hususlara dikkat edin;
Bunlar;
1. Açılacak kuyunun arama belgesi olması
2. Açılacak kuyunun jeofizik raporu olması
3. Açılacak kuyunun tecrübeli Kocaeli sondör tarafından açılması.

Kocaeli Su Arama Belgesi

Kocaeli Açılacak olan kuyunuza gerek elektrik aboneliği için gerekse yasalara uymak için ruhsat almanız önemlidir. Kocaeli Oysaki açılırken yada açtıktan sonra ihbardan yada başka yollardan yakalanılması durumunda cezai işlem vardır. Kocaeli Daha da önemlisi yakın komşunuzun sizin ruhsatlı kuyunuzun yakınına sizin suyunuzu etkilemeyecek şekilde kuyu açabilmektedir, aynı zamanda da ruhsatsız kuyuları da etkilediği için kapata bilecektir.

Kocaeli Jeofizik Raporu

Kocaeli Sahada tecrübeye ve mekaniğe dayalı olan jeofizik raporunun önemi iş başlangıcında su olabilecek yapıya rastlanma sonucu zeminin sertliğini ve 20 m gibi sapma olarak su olabilecek yapının konumunu vererek oluşacak masrafın ve ücretin hesaplanmasını sağlar.
Kocaeli Tecrübeli Sondör
Kocaeli Suyu açan kişinin zemine sondaj yapma esnasında suyu kaçırma ihtimali vardır, aynı zamanda kuyu temizliğini iyi beceremeyen Kocaeli sondör olan suyun çıkmasını engeller yada daha az akmasına sebep olur.

Kocaeli Su Kuyusu

Ekibimiz gerekli izinleri ve bilgileri almak kaydı ile bütün bu süreçte sizi hiçbir şekilde yormaz işlemlerin en hızlı ve en ideal şekilde gitmesini sağlamaktadır.
Kocaeli Kuyu açıldıktan sonra temizliğin yapılması ve çıkan suyun incelenmesi yapılır. Son işlem olarak da kullanma ruhsatını sizlere teslim ederiz.

HEMEN ARA : 0533 080 4324

Kocaeli Arazide Su Arama, Kocaeli Arazide Su Bulma, Kocaeli Çubukla Su Bulma, Kocaeli Jeoloji Mühendisi, Kocaeli Jeofizik Mühendisi, Kocaeli Yeraltı Su Bulma, Kocaeli Yeraltı Su Arama, Kocaeli Sondaj